infolinia KONTAKT:
86 271 22 10 wew. 27

Aktualności i informacje

Członkowie Polskiego Czerwonego Krzyża sprzątali Zambrów z okazji „Dnia Ziemi”

W dniu 07 kwietnia 2017 roku członkowie oraz wolontariusze Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Zambrowie podjęli inicjatywę sprzątnięcia naszego miasta z okazji zbliżającego się Dnia Ziemi.
Akcja odbyła się w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Zambrów. Zbiórką odpadów zostały objęte tereny w obrębie ulic: Ofiar Katynia, Strzelniczej i Targowej w Zambrowie. Urząd Miasta zapewnił dla uczestników worki na odpady i rękawice.
W akcji sprzątania wzięło udział 12 osób. Zebrano 12 pełnych worków na odpady zmieszane. Wśród zebranych nieczystości przeważały opakowania po napojach - butelki i puszki.
Po wspólnym sprzątaniu był także czas na odpoczynek. Zorganizowano wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z wyników przeprowadzonej zbiórki i zadeklarowali swój udział w kolejnych edycjach akcji.
Wspólne sprzątanie miało na celu  przede wszystkim poprawę estetyki terenu Miasta oraz promowanie postawy proekologicznej wśród mieszkańców.
Miejmy nadzieję, że tego typu akcje na stałe wpiszą się w kalendarz wydarzeń realizowanych w mieście. Jest to niezwykle cenne inicjatywa lokalnej społeczności, godna wsparcia i promowania.

Wioleta Klimowicz
Wydział Gospodarki Komunalnej
UM Zambrów
 

<< Powrót do poprzedniej strony

Projekt i realizacja: 2013 Tworzenie stron internetowych http://stania.info