infolinia KONTAKT:
86 271 22 10 wew. 27

Aktualności i informacje

Oświadczenie Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta Zambrów

Szanowni Mieszkańcy Miasta!
Znowelizowana przez Sejm RP ustawa o utrzymaniu czystości i porządku nakłada na samorząd Miasta Zambrów nowe zadania. Burmistrz Miasta stosownie do znowelizowanej ustawy przygotował pakiet projektów uchwał i przekazał Przewodniczącemu Rady Miasta.

Rada Miasta na sesji w dniu 22 stycznia 2013 r. podjęła uchwały w tym temacie. Jedną z nich jest uchwała w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty. Została wybrana metoda od powierzchni lokalu mieszkalnego:

0,39 gr miesięcznie za 1 m² lokalu mieszkalnego selektywnie zbieranych odpadów,

0,58 gr miesięcznie za 1 m² lokalu mieszkalnego nieselektywnie zbieranych odpadów.

Każda z zapisanych przez ustawodawcę czterech metod ma swoje wady i zalety. W naszej opinii metoda przyjęta przez samorząd naszego Miasta jest najbardziej rozliczana i pozwala precyzyjnie zweryfikować dane osobowe. Należy również podkreślić, że metoda przyjęta przez Radę Miasta Zambrów preferuje rodziny wielodzietne. Jednocześnie pragniemy poinformować, że coraz więcej samorządów podejmuje uchwałę wybierając metodę od m² powierzchni.

Kolejna nowelizacja przedmiotowej ustawy, która nastąpiła 25 stycznia 2013 r. wprowadziła do obowiązującej ustawy kilka postulowanych przez samorządy zmian. Przede wszystkim pojawiła się możliwość ustalania różnych sposobów naliczania stawek za odbiór odpadów na terenie jednej gminy. Wprowadzono też możliwość różnicowania stawek w zależności od wielkości gospodarstwa, liczby osób zamieszkających nieruchomość.

Biorąc powyższe pod uwagę trwają prace nad zmianą uchwały Rady Miasta z dnia 22 stycznia 2013 r. w celu zmniejszenia kosztów zapłaty za odbiór odpadów dla gospodarstw jedno i dwuosobowych. Pracę w powyższej sprawie planujemy zakończyć do 30 marca br., a o efektach poinformujemy mieszkańców naszego Miasta w publicznym oświadczeniu.

<< Powrót do poprzedniej strony

Projekt i realizacja: 2013 Tworzenie stron internetowych http://stania.info