infolinia KONTAKT:
86 271 22 10 wew. 27

Aktualności i informacje

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - ANKIETY

Informujemy, że Gmina Miasto Zambrów przystąpiła do opracowania PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ. Dokument dotyczy strategii działań i sposobu gospodarowania odnawialnymi źródłami energii, w celu poprawienia efektywności energetycznej w gminie. Opracowanie planu pozwoli na pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań w tym zakresie.

Pierwszym etapem opracowania Planu jest zebranie danych o istniejącym stanie gospodarki energetycznej . W tym celu  na terenie miasta jest prowadzona ANKIETYZACJA  wśród mieszkańców i przedsiębiorstw.

Urząd Miasta Zambrów upoważnił pracowników Instytutu Gospodarowania Odpadami (IGO Sp. z o.o. , Sp. k.) z Katowic do przeprowadzenia ankiet dla mieszkańców domów jednorodzinnych w GRUDNIU 2014 r.

Ankiety można wypełnić samodzielnie na stronie www.zambrow.pl.

Wypełnione ankiety można przesłać drogą elektroniczną na ades: info@odpady.biz.pl

lub dostarczyć osobiście bądź listownie  do urzędu Miasta Zambrów Wydział Gospodarki Komunalnej pok. 228

<< Powrót do poprzedniej strony

Projekt i realizacja: 2013 Tworzenie stron internetowych http://stania.info