infolinia KONTAKT:
86 271 22 10 wew. 27

Aktualności i informacje

Sprzątanie Świata

Dnia 21 września 2015 r. w naszym mieście odbyła się akcja „Sprzątanie Świata 2015”, organizowana pod hasłem „Wyprawa- poprawa”. Akcja na stałe wpisała się w kalendarz ekologicznych wydarzeń w mieście.
Szkoły i przedszkola licznie wzięły udział w „Sprzątaniu Świata”. W tym roku, wzorem roku poprzedniego, przeprowadzono selektywną zbiórkę odpadów. Uczestnicy otrzymali worki na: szkło, surowce wtórne i odpady zmieszane. Zbiórka przebiegała na wyznaczonych terenach. Z powodu zimnej, deszczowej aury kilka szkół przeniosło termin przeprowadzenia akcji na kolejny dzień.  Niemniej jednak wszystkie dzieci i młodzież z zaangażowaniem zbierały odpady do worków.
Nagrodą za wkład pracy i zaangażowanie placówek w akcję, są nagrody książkowe i pomoce dydaktyczne ufundowane przez Burmistrza Miasta Zambrów, które zostały przyznane każdej szkole i przedszkolu, biorącym udział w „Sprzątaniu Świata”.
Rolą organizatorów akcji jest zwiększenie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności . W tym roku, zgodnie z hasłem akcji „Wyprawa- poprawa” nacisk  kładzie się na problem tzw. „dzikich wysypisk”, czyli miejsc gdzie są składowane nielegalnie odpady. Np. w przydrożnych rowach lub okolicznych lasach. Każdy mieszkaniec miasta może zgłosić takie miejsce do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Zambrowie (tel. 86 271 22 10 wew. 27). Dzięki takim działaniom „Sprzątanie Świata” nie będzie tylko jednorazową akcją. Wzbudzone zainteresowanie i troska społeczności miasta o stan środowiska, przyczyni się do tego, w jakich warunkach będziemy żyli w przyszłości. Przyjazne środowisko to czyste środowisko.

Wioleta Klimowicz

<< Powrót do poprzedniej strony

Projekt i realizacja: 2013 Tworzenie stron internetowych http://stania.info