infolinia KONTAKT:
86 271 22 10 wew. 27

Aktualności i informacje

Sprzątanie Świata 2017

          W dniu 15 września 2017 roku w naszym mieście odbyła się akcja „Sprzątanie Świata 2017” organizowana pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. Krajowym  koordynatorem całej kampanii jest Fundacja Nasza Ziemia. Akcja wpisała  się już  na stałe w kalendarz ekologicznych wydarzeń roku, na szczeblu ogólnopolskim i lokalnym. Gmina Miasto Zambrów jak co roku czynnie wzięła w niej udział. Akcję objął patronatem honorowym Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski.
          „Sprzątanie świata” odbyło się przede wszystkim dzięki aktywności dzieci i młodzieży szkolnej. Swój udział w zadeklarowało 13 placówek edukacyjnych, w tym: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum miejskie i szkoły ponadgimnazjalne. Do udziału w akcji zaproszono także Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu. W akcji uczestniczyło     ok. 400 osób.
W tym roku wzorem lat poprzednich przeprowadzono selektywną zbiórkę odpadów.  Uczestnicy zbierali nieczystości do worków przeznaczonych na: szkło,  surowce wtórne i  odpady zmieszane. Najmłodsi uczestnicy akcji sprzątali najbliższe otoczenie swoich placówek, starsi uczniowie zbierali odpady na przydzielonych obszarach miasta. Nagrodą za udział i zaangażowanie są nagrody książkowe oraz pomoce dydaktyczne ufundowane przez Burmistrza Miasta dla każdej placówki biorącej udział w akcji.
          Sprzątanie świata jest akcją edukacyjną, której efektem ma być przede wszystkim zmiana przyzwyczajeń  i stylu życia na bardziej przyjazny dla środowiska. Wypracowanie nowych nawyków  jest wieloletnim procesem. Cieszy jednak fakt, że także i w tym roku, przeprowadzone działania,  przyczyniły się do poprawy świadomości ekologicznej naszych najmłodszych mieszkańców. Akcja miała być formą edukacji ekologicznej połączonej z integracją społeczną i wyrażeniem troski o środowisko naturalne. Jej zadaniem było także zwrócenie  społecznej uwagi na
problem powstawania i unieszkodliwiania odpadów.

Wioleta Klimowicz
Wydział Gospodarki Komunalnej
 

<< Powrót do poprzedniej strony

Projekt i realizacja: 2013 Tworzenie stron internetowych http://stania.info