infolinia KONTAKT:
86 271 22 10 wew. 27

Aktualności i informacje

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA ZAMBRÓW NA ROK 2013 Z TERENU NIERUCHOMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH

Według posiadanej inwentaryzacji wyrobów azbestowych, na terenie miasta Zambrów jest
526,19Mg, aż 517,52 Mg wyrobów azbestowych znajduje się u osób fizycznych.

W listopadzie 2012 roku Gmina Miasto Zambrów ogłosiła nabór na składanie wniosków o
dofinansowanie w roku 2013 kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i
unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest (głównie pokryć dachowych krytych
eternitem falistym lub płaskim). Do 5. 12. 2012 roku wpłynęło 60 wniosków na usunięcie
łącznie 143,48 Mg wyrobów azbestowych.

W dniu 14.12.2012 roku Gmina złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej wniosek o dotację na realizacje zadania w wysokości 116 467,20 zł.

Decyzja w sprawie przedmiotowej dotacji zostanie podjęta przez WFOŚ i GW
najprawdopodobniej na przełomie stycznia i lutego 2013 roku.

Po przyznaniu środków na ten cel gmina ogłosi przetarg na realizację przedmiotowego
zadania.

Przewidywana data zakończenia zadania to 31.10.2013r.

<< Powrót do poprzedniej strony

Projekt i realizacja: 2013 Tworzenie stron internetowych http://stania.info