infolinia KONTAKT:
86 271 22 10 wew. 27

Aktualności i informacje

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Na podstawie art. 6m ust. 2a Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2013 poz.1399), oraz § 7 ust. 1 pkt. 3 Uchwały nr 37/IX/15 Rady Miasta Zambrów w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
zawiadamiam o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
      Od 1 października 2015 r. dla właścicieli nieruchomości, w których jest prowadzona działalność branży spożywczej i pozostałej zmienione zostały normatywy dotyczące minimalnej wielkości pojemników na odpady. Powoduje to zmianę wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Właściciele ww. nieruchomości otrzymają zawiadomienia z wyliczoną opłatą wg  nowych zasad, w oparciu o dane uprzednio zawarte w deklaracji. Właściciel nieruchomości, który otrzyma zawiadomienie nie ma obowiązku składania nowej deklaracji i uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będą wysyłane do właścicieli nieruchomości objętych zmianami, którzy złożyli nowe deklaracje.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jerzy Burak

Naczelnik

Wydziału Gospodarki Komunalnej

<< Powrót do poprzedniej strony

Projekt i realizacja: 2013 Tworzenie stron internetowych http://stania.info