infolinia KONTAKT:
86 271 22 10 wew. 27

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Odpady komunalne zebrane z terenu miasta są przekazywane do:

Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania

Odpadów  w Czerwonym Borze.

 

Masa zebranych i przekazanych do ZPiUO w Czerwonym Borze odpadów komunalnych w 2013 roku (Mg):

1.  zmieszane odpady komunalne 5106,86, które zostały poddane przetwarzaniu mechanicznemu, w tym:

a) wysegregowane surowce wtórne z odpadów zmieszanych 112,2 poddano recyklingowi

b) frakcja „podsitowa”odpady typu biodegradowalnego 2978,26 poddano kompostowaniu

2. odpady zielone 96 ,00, poddano kompostowaniu

3. pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 2016,14 poddano składowaniu.

Masa zebranych i przekazanych do ZPiUO w Czerwonym Borze odpadów komunalnych w 2014 roku (Mg):

1.  zmieszane odpady komunalne 5328,1, które zostały poddane przetwarzaniu mechanicznemu, w tym:

a) wysegregowane surowce wtórne z odpadów zmieszanych 73,56 poddano recyklingowi

b) frakcja „podsitowa”odpady typu biodegradowalnego 3220,81 poddano kompostowaniu

2. odpady zielone 35,95 poddano kompostowaniu

3. pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 2033,73 poddano składowaniu.

Projekt i realizacja: 2013 Tworzenie stron internetowych http://stania.info