infolinia KONTAKT:
86 271 22 10 wew. 27

Osiągnięte poziomy recyklingu

Osiągnięte poziomy recyklingu

 

 Osiągnięte poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  oraz poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych przez Gminę w latach 2012-2018
 
Poziom  ograniczenia  masy odpadów ulegających biodegradacji

2012 r.

wymagany nie więcej niż 75% 
osiągnięty 44,6%

2013 r.

wymagany nie więcej niż 50%
osiągnięty 28,66%

2014 r.

wymagany nie więcej niż 50 %

osiagnięty 28,91%

2015 r. 

wymagany nie wiecej niż 50 %

osiągnięty 27,7 %

2016 r.

wymagany nie więcej niż 45 %

osiągnięty 17,8 %

2017 r. 

wymagany nie więcej niż 45%

osiągnięty 18,86 %

2018 r.

wymagany nie więcej niż 40%

osiągnięty 14,79 %

 

Poziom recyklingu i odzysku surowców wtórnych

2012 r.

wymagany nie mniej niż 10%
osiągnięty 12,4%

2013 r.

wymagany nie mniej niż 12%
osiągnięty 17,21%

2014 r.

wymagany nie mniej niż 14%

osiągnięty 23,57%

2015 r.

wymagany nie mniej niż 16 %

osiągnięty 30,2 %

2016 r. 

wymagany nie mniej niż 18 %

osiągnięty 23,27%

2017 r.

wymagany nie mniej niż 20%

osiągnięty 35,30%

2018 r.

wymagany nie mniej niż 30%

osiągnięty 43,44%

 

Poziom recyklingu i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych  

2012 r.

wymagany nie mniej niż 30%
osiągniety100%

2013 r. 
wymagany  nie mniej niż 36%
osiągnięty 100%

2014 r.

wymagany nie mniej niż 38%

osiągnięty 100%

2015 r.

wymagany nie mniej niż 40 %

osiągnięty 100 %

2016 r. 

wymagany nie mniej niż 42 %

osiągnięty 100%

2017 r. 

wymagany nie mniej niż 45 %

osiągnięty 100%

2018 r.

wymagany nie mniej niż 50%

osiągnięty 100%

 

Miasto Zambrów w  prezentowanych latach osiągnęło wymagany poziom  ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zambrów z gospodarowania odpadami komunalnymi 2012

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zambrów z gospodarowania odpadami komunalnymi 2013

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zambrów z gospodarowania odpadami komunalnymi 2014

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zambrów z gospodarowania odpadami komunalnymi 2015

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zambrów z gospodarowania odpadami komunalnymi 2016

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zambrów z gospodarowania odpadami komunalnymi 2017

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zambrów z gospodarowania odpadami komunalnymi 2018

 

Projekt i realizacja: 2013 Tworzenie stron internetowych http://stania.info