infolinia KONTAKT:
86 271 22 10 wew. 27

Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych

Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych

Odpady komunalne powstające w gospodarstwie domowym należy zbierać z podziałem na następujące frakcje; 

O D P A D Y 

SUROWCE WTÓRNE   pojemnik (worek) zółty  papier, tektura ,metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomaterialowe

BIODEGRADOWALNE  pojemnik (worek) brązowy odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych

ZMIESZANE  pojemnik (worek) zielony lub czarny pozstałe odpady, których nie można zaliczyć do żadnej z poprzednich kategorii.   

SZKŁO  pojemnik (worek)  czerwony  szkło*

POPIÓŁ pojemnik (worek) szary zimny popiół*

 *Od 01.10.2015 r. selektywna zbiórka odpadów komunalnych została  rozszerzona o szkło i popiół.                                                                                                                                                   

 ZASADY PRAWIDŁOWEGO SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH     

-ulotka informacyjna

ZASADY ZBIÓRKI SZKŁA

Sposób segregowania odpadów komunalnych powienien być zgodny z klasyfikacją zawartą w:

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn 9. XII. 2014 r. w sprawie kataogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923)

 

Projekt i realizacja: 2013 Tworzenie stron internetowych http://stania.info