infolinia KONTAKT:
86 271 22 10 wew. 27

System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

W związku z obowiązkiem dokonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w myśl art. 3 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019, poz. 2010) Gmina przygotowała poniższy dokument:

 Analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Zambrów za 2019 rok

Analizy stanu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata poprzednie:

Roczna analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Zambrów za 2013 rok i I półrocze 2014 roku.

Roczna analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Zambrów za 2014 rok

Roczna analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Zambrów za 2015 rok

Roczna analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Zambrów za 2016 rok

Roczna analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Zambrów za 2017 rok

Roczna analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Zambrów za 2018 rok

 

Projekt i realizacja: 2013 Tworzenie stron internetowych http://stania.info