infolinia KONTAKT:
86 271 22 10 wew. 27

Gospodarowanie odpadami w Zambrowie

Gospodarowanie odpadami w Zambrowie

INFORMACJA
dotycząca sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Zambrów

1) W zabudowie wielorodzinnej (blokach) dopuszcza się stosowanie dodatkowych pojemników na odpady opakowaniowe typu PET.
2) W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się stosowanie oznakowanych worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.
3) W ramach  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą odbierane odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót.
4) Pozostałe odpady należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Polowa 19 w Zambrowie ( przy siedzibie PGK; czynny pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00).
5) Sprzęt RTV i AGD można oddać w sklepie przy zakupie nowego sprzętu.
6) Zużyte baterie można wrzucac do specjalnych pojemników ustawionych w sklepach i budynkach użyteczności publicznej.
7) Przeterminowane leki można wrzucać do specjalnych pojemników w wybranych aptekach.
8) Zużyte świetlówki można oddać w sklepie przy zakupie nowych.
9) Zużyte opony można oddać w punkcie prowadzącym sprzedaż lub wymianę opon.
10) Meble, inne odpady wielkogabarytowe i sprzęt RTV i AGD można oddać w trakcie zbiórek prowadzonych przez PGK.

Projekt i realizacja: 2013 Tworzenie stron internetowych http://stania.info