infolinia KONTAKT:
86 271 22 10 wew. 27

Uchwały dotyczące Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Uchwały dotyczące Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

 

1. W sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Uchwała nr 37/IX/15 Rady Miasta Zambrów
Uchwała nr 37/IX/15 Rady Miasta Zambrów w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Uchwała nr 182/XXXI/17 Rady Miasta Zambrów o zmianie uchwały
Uchwała nr 182/XXXI/17 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Uchwała nr 88/XVII/20 Rady Miasta Zambrów o zmianie uchwały

Uchwała nr 88/XVII/20 Rady Miasta Zambrów o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

2. W sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik
Uchwała Rady Miasta Zambrów nr 134/XXVII/13
Uchwała Rady Miasta Zambrów nr 134/XXVII/13 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik
Uchwała Rady Miasta Zambrów nr 142/XXV/17 o zmianie uchwały
Uchwała Rady Miasta Zambrów nr 142/XXV/17 o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik

3. W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Rady Miasta Zambrów nr 141/XXV/17

Uchwała Rady Miasta Zambrów nr 141/XXV/17 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4. W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała nr 86/XVII/20 Rady Miasta Zambrów

Uchwała nr 86/XVII/20 Rady Miasta Zambrów w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5. W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała nr 87/XVII/20 Rady Miasta Zambrów
Uchwała nr 87/XVII/20 Rady Miasta Zambrów w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

6. W sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Uchwała Rady Miasta Zambrów nr 36/IX/15
Uchwała nr 36/IX/15 Rady Miasta Zambrów w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

7. W sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
Uchwała Rady Miasta Zambrów nr 124/XXV/13 
Uchwała Rady Miasta Zambrów nr 124/XXV/13 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 

Projekt i realizacja: 2013 Tworzenie stron internetowych http://stania.info